Co zrobić ze swoją ścieżką zawodową? W jaką stronę się dalej rozwijać? Te pytania pojawiają się prędzej czy później. Zapraszamy Cię do indywidualnych konsultacji z Pearl Hunters i do skorzystania z programu tzw. Outplacement’ u indywidualnego, który zawiera:

  1. Konsultację celem określenia dalszych pożądanych kierunków rozwoju zawodowego;
  2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny;
  3. Stworzenie listy firm leżących w kręgu Twoich zainteresowań;
  4. Mailing bezpośredni do osób odpowiedzialnych za rekrutację w ww. firmach;
  5. Organizację spotkań w ww. firmach;
  6. Próbny wywiad rekrutacyjny, trudne pytania oraz informację zwrotną celem przygotowania Cię do pomyślnego przejścia rozmowy rekrutacyjnej;