O dobrym postrzeganiu Pracodawcy świadczy nie tylko sposób w jaki rekrutuje pracowników, ale także sposób w jaki się z nimi rozstaje.

Program Outplacement’ u zapewni komfort zarówno Państwu jak i Pracownikowi, z którym musicie się rozstać. W trudnej sytuacji, jaką jest konieczność znalezienia nowego miejsca pracy, zadbamy o to, aby Państwa Pracownik został wyposażony w niezbędne narzędzia i umiejętności celem skutecznego znalezienia nowego Pracodawcy. Program Outplacement przewiduje następne działania:

  1. Konsultację celem określenia dalszych pożądanych kierunków rozwoju zawodowego;
  2. Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych: CV i list motywacyjny;
  3. Stworzenie listy firm leżących w kręgu zainteresowań Pracownika;
  4. Mailing bezpośredni do osób odpowiedzialnych za rekrutację w w/w firmach;
  5. Organizację spotkań w w/w firmach;
  6. Próbny wywiad rekrutacyjny, trudne pytania oraz informację zwrotną celem przygotowania osoby objętej programem Outplacement do pomyślnego przejścia rozmowy rekrutacyjnej;