Assessment Center – (w tłumaczeniu Centrum Oceny) to jedna z metod wykorzystywana
w procesie rekrutacji. Z uwagi na jej wszechstronność i nowoczesność stosowana jest głównie w procesie doboru i oceny kadry kierowniczej. Można ją wykorzystać zarówno w procesie rekrutacji zewnętrznej jak i w rekrutacji wewnętrznej - w organizacjach poszukujących wśród swoich pracowników Pereł, które można awansować na stanowiska menedżerskie.
Przez stosowanie różnego rodzaju form wywiadów, testów, gier zespołowych, ćwiczeń realnych i symulacyjnych badane są predyspozycje kandydata do pełnienia określonej funkcji
w organizacji.

Zastosowanie Centrum Oceny umożliwia zbadanie i ocenę kandydatów pod względem ich wiedzy merytorycznej, umiejętności interpersonalnych oraz szans i możliwości ich rozwoju. Współpracując z praktykami z różnych branż przygotujemy Program Oceny indywidualnie dopasowany do Państwa potrzeb, który będzie podstawą do awansu jednego z Twoich Pracowników lub kandydatów przez nas pozyskanych. Nie ma gotowego narzędzia Assessment Center – przez dogłębną analizę sytuacji organizacji, aktywnie włączając Cię w proces Oceny, przygotujemy program indywidualnie dopasowany do Państwa potrzeb.