Standardowo „połów” trwa 4 – 6 tygodni celem przedstawienia krótkiej listy 3-5 kandydatów na poszukiwane stanowisko. Przykładowy harmonogram wygląda następująco:

1 tydzień: podpisanie umowy, spotkanie z bezpośrednim przełożonym poszukiwanej osoby, przygotowanie opisu stanowiska, ustalenie kluczowych kompetencji poszukiwanych
u kandydata, przygotowanie listy firm do poszukiwań bezpośrednich, umieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych, zbiórka pierwszych CV;

2 – 3 tydzień: poszukiwania bezpośrednie na rynku, szeroko pojęty networking, spotkania
i weryfikacja kandydatów, bieżące omawianie i wspólna weryfikacja z Klientem pierwszych profili pozyskanych Kandydatów;

4 tydzień: dalsze spotkania z wyłowionymi Kandydatami, porównanie Kandydatów i wybranie najlepszych Pereł dopasowanych kompetencyjnie i osobowościowo do potrzeb Klienta, przygotowanie raportu z rekomendowanymi 3- 5 Kandydatami;

5 tydzień: organizacja spotkań zaproszonych Kandydatów u przyszłego Pracodawcy, dyskusja
i pomoc w wyborze, szczegółowe sprawdzenie referencji wybranej osoby i przesłanie ich do Klienta, przeprowadzenie testów;

6 tydzień: pomoc w ofertowaniu wybranego Kandydata, przygotowanie stosownych dokumentów do podpisania umowy przyrzeczenia nawiązania współpracy pomiędzy Pracodawcą a wybranym Kandydatem;

Po zatrudnieniu Kandydata utrzymujemy stały kontakt z Klientem jak i pozyskanym Kandydatem celem zbadania zadowolenia obu stron ze współpracy.